Particulier tarieven 2024
Produktomschrijving: Tarief:
Zitting fysiotherapie € 44,91
Zitting manuele therapie € 61,33
Zitting oedeemtherapie € 62,07
Screening, intake en onderzoek € 56,75
Intake en onderzoek bij verwijzing € 58,71
Intake en onderzoek bij verwijzing aan huis € 72,33
Telefonisch consult € 18,50
Medisch informatie rapport t.b.v. Letselschadeverzekeringen e.d. € 80,23
Prijs niet nagekomen afspraak (niet declareer-baar bij verzekering) 100%
Gebruik oefenzaal per kwartaal (zelfstandig) € 57,00
Medisch fitness (10 weken) € 123,41
Fysio fit (15 lessen) € 162,58
Relevante informatie:
 • Uw fysiotherapeut is direct toegankelijk, dus zonder verwijzing.
  Voor chronische indicaties is wel een verwijzing noodzakelijk.
 • Heeft u geen aanvullende ziektekosten verzekering, dan komen de kosten voor fysiotherapie voor uw eigen rekening.
  Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren of u verzekerd bent!
 • Wanneer wordt fysiotherapie wel vergoed uit de basisverzekering?
 • Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract behalve:
 • - Eno, hieronder vallen ook: Salland Zorgverzekeringen en HollandZorg
  Zorg en Zekerheid, hieronder vallen ook: AZVZ en ZEM
 • - Zilveren Kruis, hieronder vallen ook: Zilveren Kruis (Incl Prolife en ZieZo), Interpolis, FBTO, De Friesland
 • - Caresq, hieronder vallen ook: Aevitae en EUCare

Als u een aanvullende verzekering heeft bij een van de hierboven genoemde verzekeraars krijgt u van onze behandelingen zelf de rekening. U krijgt 75% van de behandelkosten vergoed van uw verzekeraar nadat u de rekening aan ons heeft voldaan. Indien u de 25% resterende kosten niet uit eigen middelen kunt voldoen maar wel bij ons behandeld wil worden, heeft u vlgs. de zgn. hardheidsclausule recht op vergoeding van de gehele behandelkosten door uw verzekeraar. Voor meer informatie zie: https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/vergoedingspercentages-niet-gecontracteerde-zorg https://www.zorgwijzer.nl/faq/hinderpaalcriterium

Mocht u vragen hebben, dan beantwoorden wij die graag.

Fysiotherapie Schaafdries

Aan de tekst op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.