Fysiotherapiepraktijk Saedt - Daanen In ons gezondheidscentrum werken we sinds november 2008 samen met diverse andere disciplines in de gezondheidszorg, zoals de huisarts, logopedie, (kinder)psychologie, de thuiszorg en het consultatiebureau.

Fysiotherapiepraktijk Saedt - Daanen

De praktijk is niet zomaar gelegen binnen het gezondheidscentrum "de Schaafdries" te Ravenstein. Samen met de huisartsen hebben wij dit centrum voor Ravenstein geïnitieerd, omdat we daarvoor de kans kregen en omdat we het belang zagen van multidisciplinaire samenwerking. Een sterke multidisciplinaire samenwerking is tot op de dag van vandaag één van de sterke punten van ons centrum en van onze praktijk. In onze visie is het niet vanzelfsprekend dat u uw klachten "in onze handen legt". Daarmee spreekt u als patiënt een vertrouwen uit in ons en dat waarderen we zeer. We zullen onze uiterste best doen dit vertrouwen te bestendigen, omdat het een basis is voor u en onze toekomst

De zorg moet breed toegankelijk blijven voor een ieder met een smalle en een ruime beurs. Dit principe staat in het huidige zorgstelsel nogal onder druk. Waar mogelijk oefenen wij druk uit naar relevante organisaties en overheid om dit te verbeteren.

360° tour

Neem een kijkje in onze praktijk met de 360° tour.

 


Geschiedenis van de praktijk

De geschiedenis van onze praktijk gaat terug tot 1992 toen we in een verbouwde garage zonder ziekenfondscontract zijn begonnen. We waren de tweede fysiotherapiepraktijk in Ravenstein en omgeving. Zo hebben we 9 jaar lang gewerkt.

Begin 2000 begon de privatisering enige vorm te krijgen in de Nederlandse gezondheidszorg. Eindelijk kreeg de praktijk ook de mogelijkheid om ziekenfondspatiënten tegen een normale vergoeding te gaan behandelen. Al die tijd; en ook daarna, hebben we enorm geinvesteerd in de kwaliteit van de zorgverlening. We wilden ons onderscheiden in kwalitatieve zin van de collega’s. Dit is een kenmerk wat de praktijk tot op de dag van vandaag heeft weten vast te houden.

In 2000 is de praktijk verhuisd naar de voormalige groentezaak van Jan Adriaans. Hier hebben we tot november 2008 met enorm veel plezier gewerkt. In die tijd kwam ook Annelies als medewerkster bij ons werken. Op deze plaats hadden we meer mogelijkheden en ook kwam er nog jarenlang regelmatig iemand voor een paar kilo aardappelen of een pond uien! De praktijk groeide op deze plek enorm uit haar jasje en er moest iets anders worden gezocht. Ondertussen vatten huisarts Tigchelaar en Eric Saedt het plan op om samen een gezondheidscentrum te beginnen. Waar eerst de Rabobank als lokatie in beeld was, werd uiteindelijk toch uitgeweken naar een grotere, alternatieve lokatie, namelijk het voormalig kantoor van woonmaatschappij Maasland. De woonmaatschappij was immers van plan om naar Grave te verhuizen.

Na veel overleggen, vergaderen, brieven schrijven, etc. zijn we in november beland op onze nieuwe bestemming, het huidige gezondheidscentrum "de Schaafdries". We zijn enorm tevreden over deze plek. De meerwaarde van het direct samenwerken met meerdere disciplines heeft zich al van meet af aan bewezen en bewijst zich nog iedere dag. In ons centrum is de patiënt echt het middelpunt. Ook ontvangen we nog vrijwel dagelijks positieve feedback over ons mooie centrum. We zijn er trots op en hopen u nog lang vanuit ons mooie centrum van dienst te kunnen zijn.

Eric Saedt
Petra Daanen


Onze praktijk kent nu de volgende specialisaties:

 

Manuele therapie

Eric Saedt

Kinderfysiotherapie

Petra Daanen

Oedeemtherapie

Annelies Dijkhuis

Sportfysiotherapie

Eric Saedt, Annelies Dijkhuis en Heidy van der Wielen

Kinder-manuele therapie

Een bijzondere vorm van manuele therapie wordt toegepast op zuigelingen die een beperking hebben in het functioneren van hun nekje.

Herstel na operatie

Bewegingsbeperking van ledematen en gewrichten na een botbreuk voorkom je en behandel je met oefentherapie bij een fysiotherapeut..

Shockwave

ESWT Extracorporal Shock Wave Therapy

Dry needling

Dry needling is een nieuwe behandelmethode binnen de fysiotherapie.

Fysiotherapie in de geriatrie

Deze therapie richt zich op de vermindering van de klachten, het vertragen/voorkomen van achteruitgang of het in stand houden/bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

 


Onze praktijk is aangesloten bij alle zorgverzekeraars.